Tillgänglighet på webbplatsen

Destination Jönköping AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur jonkopingkonsertkongress.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Här beskriver vi också eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vår webbplats publicerades 2023.

Webbplatsen har en hög grad av tillgänglighet, men innehåll som inte är tillgängligt finns insprängt på webbplatsen. Vi jobbar kontinuerligt med att försöka få webbplatsen mer tillgänglig.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen eller vill rapportera brister?

Om du behöver innehåll från oss som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde är du välkommen att kontakta oss via formuläret längst ner på sidan. Hittar du sidor eller innehåll som har brister och kan bli bättre är du också välkommen att höra av dig:

E-post: info@jonkopingkonsertkongress.se

Telefon: 077-121 13 00

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Den här webbplatsen är i stort sett förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Eftersom en del kod är gammal kan det finnas svaga delar, men de ska inte vara av avgörande karaktär.

Pdf-dokument i allmänhet

Vi strävar efter att pdf-dokument ska vara fullt tillgängliga, men det kan finnas vissa brister ändå.

Text och innehåll

Vissa sidor har en dålig struktur eller svårt språk som gör dem svåra att ta till sig för vissa personer. Även innehåll som visas i en så kallad iframe kan vara svårt för personer med vissa funktionsnedsättningar att uppfatta. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra innehållet på våra sidor så att det ska vara så tillgängligt som möjligt.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • pdf-dokument som publicerats före 23 september 2018 kan ha olika grad av tillgänglighet
  • filmer publicerade före 23 september 2020 kan sakna text och syntolkning
  • Kartor som inte är avsedda för navigering.
  • Vi har gjort en självskattning med hjälp av webbriktlinjer.se/testa
  • Vi använder löpande verktyget Siteimprove för att granska webbplatsens tillgänglighet.

Redogörelsen uppdaterades senast den 30 oktober 2023.


Formulär
Beställa ej tillgängligt material
Jag vill beställa material som ligger Jönköping Konsert & Kongress webbplats och som inte är tillgängligt, men jag vill ha det i tillgänglig form.


Sidan uppdaterad 2024-04-20